Untitled Document
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

  • Üniversite bünyesinde, yenilenebilir enerji kaynaklarının incelenmesi, bu kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik konularda eğitim programları düzenlemek,
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarına ve bu kaynakların kullanımına yönelik faaliyetlerle toplumsal fayda sağlamak için ilgili resmi ve özel kurumlara danışmanlık yapmak,
  • Bölgede bulunan alternatif enerji kaynaklarının, değişen coğrafik ve küresel etkenlere göre envanterlerinin çıkartılmasını sağlamak,
  • Bilimsel nitelikli her türlü ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyetler düzenlemek, yayın ve yayım etkinliklerinde bulunmak,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde, alternatif enerji kaynakları kapsamında yapılan organizasyonlarla işbirliği yapmak,
Bilimsel alanlarla ilgili programları düzenlemek.
 
DUYURULAR